Кафедра екології

Вітаємо з перемогою!

Деталі

Elephant Fund 5

Вітаємо студентку 2 курсу 23-ЕКО Задорожну Дар’ю з перемогою у конкурсі проектів «Elephant Fund» фонду підтримки науки в Україні! Організатор конкурсу - компанія «Karlsberg Ukraine».

Команда FoodBIOPack, в якій приймала участь наша студентка, виборола

1 місце

та отримала грант 500 тис. грн на розвиток проекту. Ідея полягає у заміні пластикового та поліетиленового пакування на біопакування, що вироблене з органічних відходів, а після його розкладання може бути використане як добрива, корм для худоби або біогаз.

 

Детальніше: Вітаємо з перемогою!

Кафедра екології

Деталі

Екологізація вищої освіти України є одним із пріоритетних завдань  Національного плану дій «Освіта для сталого розвитку». Першочергова роль у екологізації національної освіти належить педагогам, що потребує посилення їх фахової підготовки. Формування екологічної компетентності – ключової компетентності фахівців усіх без винятку спеціальностей є стратегічним завданням для  кафедри екології НПУ імені М.П. Драгоманова.

Кафедру екології було створено у 2001 р. Першим завідувачем кафедри був кандидат біологічних наук, доцент Скиба Ю.А. (2001 по 2011 рр.).

 

З 2011 р. кафедру очолює доктор біологічних наук, професор Волошина Наталія Олексіївна. Автор понад 170-ти наукових праць, серед яких 25 патентів на винахід, 38 навчальних посібників та науково-методичних розробок. Очолює науково-методичну раду факультету природничо-географічної освіти та екології, член спеціалізованої вченої ради ради із захисту дисертацій за спеціальністю 03.00.16-екологія.

Кафедра готує фахівців за спеціальністю 101 Екологія (непедагогічна спеціальність) за освітніми рівнями бакалавр, магістр та доктор філософії (аспірантура за спеціальністю 03.00.16 – екологія). Нормативна дисципліна "Екологія" викладається студентам усіх спеціальностей університету.

Випускники можуть працювати  в органах Державної екологічної інспекції, державних і місцевих органах управління, на посадах екологів на підприємствах, виробництвах, в концернах, холдингах, банківських установах (ЕКО банкінг, Приват ЕКО та ін.) державної та приватної форм власності, екологічних лабораторіях, науково-дослідних установах, у сфері управління екологічними проектами та програмами, в громадських організаціях, які  опікуються питаннями альтернативної енергетики, безвідходного виробництва, екологічних ініціатив і сервісу в містах (Kyiv Smart City – розумне місто вже сьогодні, Всеукраїнська екологічна ліга, Молодіжний екологічний центр та ін.).

На кафедрі працюють висококваліфіковані фахівці, які забезпечують  викладання понад 70-ти профільних екологічних дисциплін нормативної та вибіркової частини планів навчального процесу: професор, д.б.н. Волошина Н.О. («Загальна екологія та неоекології», «Екологічна експертиза», «Екологічна епідеміологія та епізоотологія»), доцент, к.пед.н. Лазебна О.М. («Моніторинг довкілля», «Нормування антропогенної навантаження на довкілля», «Екологічна освіта та виховання», доцент, к.б.н. Шевченко В.Г. («Екологія рослин і тварин», «Екологія людини»), доцент, к.с.-г.н. Компанець Е.В. («Популяційна екологія», «Гідроекологія»), доцент, к.тех.н. Красільнікова Т.М. («Техноекологія та екологічна безпека», «Агроекологія»), доцент, к.п.н. Гармата О.М. («Ландшафтна екологія з основами ґрунтознавства», «Екологія»).

З 2013 р. на кафедрі відкрито аспірантуру, де ведеться підготовка аспірантів денної форми навчання за спеціальністю 03.00.16 – екологія.

Кафедрою екології постійно здійснюється оновлення змісту та засобів навчання, пошук нових методів підготовки, які забезпечують удосконалення професійної і практичної підготовки екологів, розроблено та впроваджено нові інноваційні дисципліни, яким немає аналогів у ВНЗ України.

Методична база кафедри постійно оновлюється розробками співробітників. Лише за останні роки видано понад 30 навчальних посібників та методичних рекомендацій для забезпечення навчального процесу, серед яких науково-методичні комплекси із нових впроваджених дисциплін: «Інноваційні методи екологічного контролю» та «Система моніторингу навколишнього середовища в умовах збалансованого розвитку», «Екологія біологічних систем» і «Екологічна епідеміологія та епізоотологія», «Екологічна культура», «Організація еколого-натуралістичної діяльності» та ін.

Сферою наукових інтересів співробітників кафедри є вивчення проблеми забруднення довкілля і пошук ефективних шляхів його контролю, що передбачено науковим напрямом роботи університету: «Соціально-економічні та екологічні проблеми».

При кафедрі працює студентський екологічний гурток, до складу якого входять шість проблемних груп. Студенти-гуртківці беруть активну участь у Міжнародних і Всеукраїнських наукових студентських олімпіадах, конференціях, круглих столах та екологічних акціях. Їх роботу відзначено призовими місцями на олімпіадах та почесними грамотами.

Щорічно викладачі кафедри беруть участь у роботі Малої академії наук Київської області, у складі журі Міжнародних та державних екологічних конкурсів.

Кафедрою було організовано студентську науково-практичну конференцію “Екологічні проблеми сучасності”. До роботи конференції долучилися понад 140 учасників, викладачів і студентів-природничників. Учасники конференції наголосили на важливості обговорення студентською спільнотою екологічних проблем для формування нового екологічного мислення.

   

Невід’ємним етапом підготовки екологів є навчальні, виробничі та науково-педагогічні практики, під час яких студенти набувають практичних навичок та накопичують матеріал для написання курсових, бакалаврських і магістерських робіт. Вони проводяться на навчально-наукових базах університету, в державних та громадських екологічних установах і на виробництвах: Державна екологічна інспекція України, Авіазавод «Авіант», ПАТ «Росинка», ПАТ «Фармак», КП «Київкомунсервіс», «Екологічна садиба», ЗАТ «Оболонь», ПАТ "Київський картонно-паперовий комбінат" та ін.

Серед випускників кафедри 8 кандидатів наук, практикуючі екологи в установах з оцінки впливу на довкілля, Інститутах Національної академії наук України (Інститут гідробіології та ін.), працівники природно-заповідного фонду України (НПП «Синевир»), ПрАТ  АК Київводоканал, підрозділів Київської міської державної адміністрації, Державної екологічної інспекції, Київського зоопарку, Київського міського Будинку природи, Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка та інших установ. 

  

Екскурсія на ПАТ "Київський                Навчальна практика на базі НПП 

картонно-паперовий комбінат              «Синевир»

 Робота в лабораторії

Кафедра екології НПУ ім. Драгоманова на Facebook 

Науково-практична конференція «Екологічні наслідки військової діяльності»_2018_04-17-18

Деталі

 

Екологічні наслідки військової діяльності 2018-04-17-18

Тези доповідей Науково-практичної конференції
"Екологічні наслідки військових дій", 
яка відбулася 17-18 квітня 2018 року
(кафедра екології)
 

завантажити збірник

Екскурсія студентів-екологів на Картонно-паперовий комбінат_15.03.2018

Деталі

 

 

Екскурсія студентів-екологів на Картонно-паперовий комбінат_15.03.2018 р.
kombinat 20180315 134937

Щиро вдячні керівництву Картонно-паперового комбінату за екскурсію студентам-екологам і можливість ознайомитися з виробничими процесами виготовлення паперової продукції, серветок та упаковки.

kombinat 20180315 135008

Семінар «Сучасні екологічні виклики: глобалізація, межі росту, «холодні» та «гарячі» конфлікти» (кафедра екології)_21.02.2018р.

Деталі

 seminar ecologi 21-02-2018 1

Студенти екологи та викладачі кафедри екології мали нагоду 21 лютого 2018 р. бути організаторами й учасниками семінару «Сучасні екологічні виклики: глобалізація, межі росту, «холодні» та «гарячі» конфлікти». 

На заході у КП «Київський міський Будинок природи» було обговорено питання світової екополітики й економіки,  екологічних проблем, що виникають в зонах економічних, релігійних і міжнаціональних конфліктів  та «гібридних воєн» за участю провідних фахівців Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Мінекології та Управління екології та природних ресурсів виконавчого комітету Київської міської ради (КМДА).

seminar ecologi 21-02-2018 2

seminar ecologi 21-02-2018 3

seminar ecologi 21-02-2018 4

Вітаємо колектив кафедри екології з успішним проходженням акредитації!

Деталі

Вітаємо колектив кафедри екології з успішним проходженням акредитації!

akredytacia ecologia 2017

 

Рішенням АКРЕДИТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ від 13 грудня 2017 року, протокол № 127 визнано акредитованим напрям підготовки (спеціальність) 6.040104 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування (101 Екологія) 0401 Природничі науки (10 Природничі науки) у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова.

В І Т А Є М О !!!

Круглий стіл "Проблеми та перспективи заповідної справи України"_09-11-2017

Деталі

seminar 01 09-11-2017 01 P71109-094259

9 листопада, в рамках наукового гуртка, кафедрою екології було проведено круглий стіл "Проблеми та перспективи заповідної справи України".

Відкрила засідання завідувач кафедри екології, д.б.н., професор Волошина Наталія Олексіївна.

Детальніше: Круглий стіл "Проблеми та перспективи заповідної справи України"_09-11-2017

Студенти-екологи відвідали спеціалізовані виставки_07-11-2017

Деталі

vystavky 07-11-2017 IMG 20171107 101216187

Студенти-екологи нашого факультету відвідали спеціалізовані виставки, що проходили у Виставковому центрі на Броварському проспекті 7 листопада. Вони ознайомились з новинками, що пропонували вітчизняні та зарубіжні фірми в області екології, захисту навколишнього середовища та енергоефективності.

vystavky 07-11-2017 IMG 20171107 101845702 BURST000 COVER TOP 

Детальніше: Студенти-екологи відвідали спеціалізовані виставки_07-11-2017

Дуальна освіта: перші кроки до майбутньої професії

Деталі

Дуальна освіта: перші кроки до майбутньої професії

В рамках вивчення дисциплін «Збереження біорізноманіття» та «Ландшафтна екологія з основами ґрунтознавства» студентами екологами 23 Еко групи разом з завідувачем кафедри екології проф. Волошиною Н.О. відвідано Інститут агроекології та природокористування НААН.

Дуальна освіта 1

Детальніше: Дуальна освіта: перші кроки до майбутньої професії

Конференція «Екологізація антропогенно трансформованих територій»

Деталі

6 квітня 2017 року відбулася конференція «Екологізація антропогенно трансформованих територій», яка проводилася в приміщенні Національного музею Чорнобиля.

Від приймаючої сторони конференцію відкрила Олександра Супрунчук – зав. сектором з наукової освітньої роботи Національного музею Чорнобилю.  

Конференция 6 апреля 2017-4-Олександра Супрунчук

 Від кафедри екології нашого факультету конференцію очолила завідувач кафедри д.б.н., професор Наталія Олексіївна Волошина.

Конференция 6 апреля 2017-7-Наталія Волошина

 

Детальніше: Конференція «Екологізація антропогенно трансформованих територій»

Науковий семінар «Екологія. Перший крок до дуальної освіти»

Деталі

Seminar Persh krok do dual osvity 2017-02-27 2

В рамках профорієнтаційної роботи кафедрою екології 27 лютого 2017 року було проведено науковий семінар на тему «Екологія. Перший крок до дуальної освіти».

Студенти-екологи мали можливість ознайомитись з особливостями професійної діяльності у різних сферах галузі економіки.

 Семінар відкрили:

Волошина Наталія Олексіївна, професор, доктор біологічних наук, завідувач кафедри екології  та Пустовіт Наталія Афанасіївна – кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри методології освіти для сталого розвитку Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України.

Seminar Persh krok do dual osvity 2017-02-27 3

Доповіді представили:

  • Солуха Ігор Борисович, кандидат технічних наук, головний спеціаліст ТОВ «Екотоп».
  • Фролова Тетяна Михайлівна – хімік-аналітик, еколог приватної підприємства ТОВ «ВВ СММ».
  • Шеін Олексій Вікторовичголовний спеціаліст відділу контролю водних біоресурсів Державного агентства рибного агентства України;
  • Бакуменко Володимир Геннадійович– головний спеціаліст відділу екологічного контролю природно-заповідного фонду та рослинного світу Державної екологічної інспекції України;
  • Шиманчук Павло Павлович- заступник директора, головний природознавець Древлянського природного заповідника.

Seminar Persh krok do dual osvity 2017-02-27 1

Seminar Persh krok do dual osvity 2017-02-27 4

   

Розклад  

   

GTranslate  

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
   

Хто на сайті?  

На сайті 45 гостей та відсутні користувачі

   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ